Pää ja niska

Huimaus

Niskaperäiseen huimauksen syntyy saattaa olla lukuisia syitä. Esim. iän tuomat kaularangan kulumamuutokset, lihasperäiset- ja niveljäykkyydet. Hyvin usein asiakas sanoo hoidattaneensa vaivaansa jo aiemmin, mutta niskan käsittely on ollut vähäistä – jos sitä on ollut ollenkaan. Itse käytän kyseisessä vaivassa niskaan valtaosan hoitoajasta.

Olen yli kahdenkymmenen vuoden aikana hoitanut tuhansia eriasteisesta huimauksesta kärsiviä asiakkaita. On ollut ajoittaista huimausta, jatkuvaa, kaatavaa ja kaikkea siltä väliltä. On ollut myös asiakkaita joiden suurin ongelma on ollut päästä hoitopöydälle kaatumatta. Kaikilla heillä on ollut yhteinen nimittäjä: kaularankaan kiinnittyvien syvien lihasten kireys.

Aikojen saatossa on tullut vahvasti mukaan kokemusperäistä tietoa ja sitä kautta osaamista, jota ei koulussa opeteta. On ollut pakko kehittää spesiaalitekniikkaa päästäkseni hankalille ongelma-alueille, joita on ollut mahdotonta saada auki normaalitekniikalla. Huimauksen hoidossa käytän syvähierontaa ja nivelmobilisointia. Niskan aluetta voi ja tulee hoitaa syvähieronnalla, joka oikein suoritettuna on loistava ja turvallinen tapa hoitaa monia ongelmia. Hoito tapahtuu asiakkaan tuntemuksia kuunnellen edeten kerta kerralta syvimpiin kudoksiin.

Jos sinulla on todettu esim. hyvänlaatuinen asentohuimaus, mutta et saa apua asentohoidoista, kannattaa kokeilla tätä hoitoa. Valtaosa asiakkaistani on näin päässyt eroon kauan jatkuneista huimauksista.

Päänsärky

Valtaosan niska-hartiaseudun oireista uskotaan olevan lähtöisin pehmytkudoksista. Päänsärky yleensä alkaa takaraivolta säteillen laajemminkin esim.ohimoille tai otsaan. Hoidettaessa päänsärkyasiakasta voi poikkeuksetta todeta niskan syvien lihasten ongelmat. Lihakset kiristävät ja aiheuttavat kallon pohjaan ärsytystä aiheuttaen päänsäryn.

Hoidossa käytän syvähierontaa, sillä jos vaikutetaan vain pinnallisiin, tai keskiosan lihaksiin tulokset jäävät vaatimattomaksi, eikä vaikutus ole pitkäaikainen. Syvempiin kerroksiin menevä hoito, jossa alkusyyt poikkeuksetta ovat, takaa varman ja hyvän lopputuloksen. Hoito tapahtuu asiakkaan tuntemuksia kuunnellen ja on oikein suoritettuna turvallinen ja jo yksikin hoitokerta antaa hyvän vasteen.

Migreenipotilaiden hoidossa edetään rauhallisesti ja kuulostellen.Hoitojen kautta on pystytty pidentämään kohtauksien väliä huomattavasti. Hoito on ongelmallisempaa, koska jokainen uusi kohtaus jumittaa niskan uudelleen johtuen verisuonten laajenemisesta ja supistumisesta, mutta kun niskan lihakset on kerran saatu auki, niin jo yhdellä hoitokerralla tilanne tulee taas paremmaksi.